प्रति. गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी पं.स.(सर्व )/मनपा शिक्षण मंडळ नाशिक व मालेगाव.. आज इ.9 वी ते12वी चे वर्ग दि.23नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्यासंदर्भात मा.ना.पालकमंत्री, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली मा.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष ,जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नाशिक यांचे समवेत झालेल्या बैठकीत इ.9 वी ते12वी चे वर्ग असलेल्या शाळा दि.23नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्याच्या निर्णयास दि.04 जानेवारी 2021 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.याची नोंद घ्यावी.सदर माहिती शाळांना तात्काळ कळविण्यात यावी. याबाबत पुढील प्राप्त होणाऱ्या सूचना यथावकाश कळविण्यात येतील . *(डाँ.वैशाली वीर )* *शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा* *परिषद नाशिक

प्रति. गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी पं.स.(सर्व )/मनपा शिक्षण मंडळ नाशिक व मालेगाव.. आज इ.9 वी ते12वी चे वर्ग दि.23नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्यासंदर्भात मा.ना.पालकमंत्री, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली मा.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष ,जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नाशिक यांचे समवेत झालेल्या बैठकीत इ.9 वी ते12वी चे वर्ग असलेल्या शाळा दि.23नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्याच्या निर्णयास दि.04 जानेवारी 2021 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.याची नोंद घ्यावी.सदर माहिती शाळांना तात्काळ कळविण्यात यावी. याबाबत पुढील प्राप्त होणाऱ्या सूचना यथावकाश कळविण्यात येतील .

(डाँ.वैशाली वीर )

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा

परिषद नाशिक

SMRK BK AK Mahila Mahavidyalaya has received ‘ Excellent Institution’ Award by Saksham Society Jaipur Also Hon’ble Prin. Dr. D. P. Deshpande (Principal and HR Director of Gokhale education Society, Nashik) has received “Excellent Principal Award”.

SMRK BK AK Mahila Mahavidyalaya has received ‘ Excellent Institution’ Award by Saksham Society Jaipur. Also Hon’ble Prin. Dr. D. P. Deshpande (Principal and HR Director of Gokhale education Society, Nashik) has received “Excellent Principal Award”.

 

 

इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2020-21 अंतर्गत नियमित प्रवेश फेरी-2 ची गुणवत्ता/निवड यादी (Allotment) दिनांक 10 सप्टेंबर 2020 रोजी जाहीर केली जाणार होती. तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय SEBC आरक्षण संदर्भातील आदेशाचे अनुषंगाने यापुढील इयत्ता 11वी प्रवेश प्रक्रियेची सदर कार्यवाही पुढे ढकलण्यात येत आहे. 11वी प्रवेश प्रक्रिये बाबत पुढील कार्यवाहीचे वेळापत्रक शासन आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जाहीर करण्यात येईल.

इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2020-21 अंतर्गत नियमित प्रवेश फेरी-2 ची गुणवत्ता/निवड यादी (Allotment) दिनांक 10 सप्टेंबर 2020 रोजी जाहीर केली जाणार होती. तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय SEBC आरक्षण संदर्भातील आदेशाचे अनुषंगाने यापुढील इयत्ता 11वी प्रवेश प्रक्रियेची सदर कार्यवाही पुढे ढकलण्यात येत आहे. 11वी प्रवेश प्रक्रिये बाबत पुढील कार्यवाहीचे वेळापत्रक शासन आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जाहीर करण्यात येईल.

Declaration of Allotment list for Round-2 was scheduled to display on 10th September 2020, as a part of Std.11th Centralised Online Admission process 2020-21. However, with reference to the orders of Hon’ble Supreme Court of India. (Regarding SEBC reservation) rest admission process is postponed till further notice. Further time table for 11th Online Admission process will be declared after the Government Approval.

Declaration of Allotment list for Round-2 was scheduled to display on 10th September 2020, as a part of Std.11th Centralised Online Admission process 2020-21. However, with reference to the orders of Hon’ble Supreme Court of India. (Regarding SEBC reservation) rest admission process is postponed till further notice. Further time table for 11th Online Admission process will be declared after the Government Approval.