Placement Cell | List of Placed Students

List of Placed Students

 1. Pranjali S. surve
 2. Priyanka Patel
 3. AnamikaChaudhari
 4. Prachi Kale
 5. Nikita Bakshi
 6. ParinazMistri
 7. HiralGadiya
 8. SakinaHussen
 9. Uttara More
 10. PriyaShirsath
 11. HarshadaVadghule
 12. Bali Jadhav
 13. PoojaJadhav
 14. Anita Shah
 15. Pooja Sonar
 16. BharatiAvasarkar
 17. RenukaValecha
 18. ShrutikaKyadar
 19. GayatriBelan
 20. Shrutikabhambre
 21. Shubhangijadhav
 22. BhavikaPopat
 23. BharatiAvasarkar