महत्त्वाची सूचना सर्व प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात येत की, SNDT परिपत्रक क्रमांक /Covid 19/2019-20 दि. 27/3/2020 नुसार घरुनच कामे करावयाची असल्याने महाविद्यालय दि. 1/4/2020 ते 14/4/2020 पर्यंत ‘Lock Down’ मुळे बंद राहील. तसेच सर्व प्राध्यापकांनी वर्क फॉर्म होम चालु ठेवायचे आहे याची नोंद घ्यावी.

महत्त्वाची सूचना सर्व प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात येत की, SNDT परिपत्रक क्रमांक /Covid 19/2019-20 दि. 27/3/2020 नुसार घरुनच कामे करावयाची असल्याने महाविद्यालय दि. 1/4/2020 ते 14/4/2020 पर्यंत ‘Lock Down’ मुळे बंद राहील. तसेच सर्व प्राध्यापकांनी वर्क फॉर्म होम चालु ठेवायचे आहे याची नोंद घ्यावी.

-प्राचार्या

एस. एम. आर के. बी. के. ए. के. महिला महाविद्यालय.