सर्व महाविद्यालयातील अध्यापक हे दिनांक २५/०३/२०२० पर्यंत घरी राहून कामकाज (Work from home) करू शकतील. तथापी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास अध्यापकांना महाविद्यालयात तातडीने हजर रहाणे बंधनकारक राहील. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.

सर्व महाविद्यालयातील अध्यापक हे दिनांक २५/०३/२०२० पर्यंत घरी राहून कामकाज (Work from home) करू शकतील. तथापी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास अध्यापकांना महाविद्यालयात तातडीने हजर रहाणे बंधनकारक राहील. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.

प्राचार्या