आपल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस.एन.डी.टी. विद्यापीठा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या १८/०३/२०२० ते ३१/०३/२०२० पर्यंतच्या सर्व तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दि. ०१ एप्रिल २०२० पासूनची परीक्षा व प्रात्यक्षिके पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसारच होतील. तसेच ११ वी इयत्तेच्या मार्च/एप्रिल २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या सर्व तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा संस्थेच्या पुढील आदेशापर्यंत (दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत) स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. इयत्ता ११ वी चे सुधारित वार्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक नंतर जाहीर करण्यात येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तसेच दि. ३१ मार्च २०२० सर्व विद्यार्थिनींना महाविद्यालयास सुट्टी देण्यात आलेली आहे. वरील विषयाबाबत शासनाकडून सुधारित आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांना त्याबाबत कळविण्यात येईल.

  1. आपल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस.एन.डी.टी. विद्यापीठा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या १८/०३/२०२० ते ३१/०३/२०२० पर्यंतच्या सर्व तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दि. ०१ एप्रिल २०२० पासूनची परीक्षा व प्रात्यक्षिके पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसारच होतील.
  2. तसेच ११ वी इयत्तेच्या मार्च/एप्रिल २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या सर्व तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा संस्थेच्या पुढील आदेशापर्यंत (दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत) स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. इयत्ता ११ वी चे सुधारित वार्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक नंतर जाहीर करण्यात येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
  3. तसेच दि. ३१ मार्च २०२० सर्व विद्यार्थिनींना महाविद्यालयास सुट्टी देण्यात आलेली आहे.

वरील विषयाबाबत शासनाकडून सुधारित आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांना त्याबाबत कळविण्यात येईल.

प्राचार्या