मराठी भाषा संवर्धन पंधरवाडा २०१९-२०२० मराठी विभागातर्फे ९ जानेवारी ते १३ जानेवारी या कालावधीत विविध स्पर्धा घेवून साजरा करण्यात आला.

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवाडा २०१९-२०२० मराठी विभागातर्फे ९ जानेवारी ते १३ जानेवारी या कालावधीत विविध स्पर्धा घेवून साजरा करण्यात आला.