दिनांक ०९/१२/२०१९ रोजी एस.एम.आर.के.महिला महाविद्यालय व दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय “सुगम संगीत” स्पर्धेचे आयोजन संगीत विभागातर्फे झाले.

दिनांक ०९/१२/२०१९ रोजी एस.एम.आर.के.महिला महाविद्यालय व दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय “सुगम संगीत” स्पर्धेचे आयोजन संगीत विभागातर्फे झाले.