About College

NAME OF THE DONORS:

  • Shri. Suhasseth Kshatriya
  • M/s Raojisa Yamasa Kshatriya (P) Ltd.
  • Shri. Jayantrao Kulkarni and Athavle
  • Shriram Charity Trust
  • Shri. Digvijaybhai Kapadia
  • Shri. Omprakash Sharma

FOUNDER PRINCIPAL: Dr. Mrs. Sunandatai Gosavi

OFFICE BEARERS:

Principal: Dr. Mrs. D. P. Deshpande
Vice Principals:

  • Dr. Mrs. M. P. Rane
  • Mrs. S. S. Deshmukh
  • Dr. Mrs. K. S. Patil

Office Superintendent: Shri. S. C. More